Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (10/2011)

KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (10/2011)
Share
d45z6la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa krajowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 02 lutego 2011r. została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum spółek: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna do Emitenta, Lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. w Katowicach (Członek Konsorcjum)?Wykonawca oraz Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w Jastrzębiu Zdroju KWK "Pniówek" - Zamawiający.Przedmiotem powyższej umowy jest przystosowanie szybu i urządzeń przyszybowych do transportu materiałów wielkogabarytowych szybem III w JSW S.A. KWK "Pniówek".Wartość przedmiotowej umowy wynosi 10.617.660,00 zł netto, z czego 6.432.480,00 zł przypada na KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.Stroną przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest m.in. faktem relatywnie dużej wartości zawartej umowy i jej wpływem na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej
Emitenta.Przedmiotowa umowa nie spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), jednakże w ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe zdarzenie stanowi informację poufną w rozumieniu Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-02-03 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la