Trwa ładowanie...
d2xzgvz
d2xzgvz
espi

KOPEX S.A. - Uzupełnienie informacji o zawartej umowie z KGHM Polska Miedź S.A. (1/2015)

KOPEX S.A. - Uzupełnienie informacji o zawartej umowie z KGHM Polska Miedź S.A. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2xzgvz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji o zawartej umowie z KGHM Polska Miedź S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 02.01.2015 r. powziął wiadomość dotyczącą zawartej umowy, datowanej na dzień 01.10.2014 r., której stronami są : KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (Zamawiający ) oraz jednostka zależna Emitenta: KOPEX Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu (Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie pracy pt: "Opracowanie prototypu kompleksu urabiającego" w ramach zadania pn: "Określenie możliwości techniczno-technologicznych i ekonomicznych urabiania mechanicznego rudy miedzi zmechanizowanym kompleksem oraz udział w próbach eksploatacyjnych z zaprojektowanym i wykonanym prototypem zmechanizowanego kompleksu". Zgodnie z postanowieniami Umowy KGHM Polska Miedź S.A. (Zamawiający) zaakceptował wyniki projektu realizowanego przez AGH w Krakowie i Wykonawcę pt. "Opracowanie, wykonanie i badania modelu organu do mechanicznego urabiania rud miedzi." Jest to jednoznaczne z rozpoczęciem realizacji Umowy z dnia 01.10.2014 r. przez Kopex Machinery
S.A. O zawarciu ww. Umowy Emitent informował w RB Nr 64/2014 z dnia 10.10.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d2xzgvz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Józef Wolski Prezes Zarządu
2015-01-02 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzgvz

Podziel się opinią

Share
d2xzgvz
d2xzgvz