Trwa ładowanie...
d3odjed
espi

KOPEX S.A. - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV ...

KOPEX S.A. - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku (14/2014)
Share
d3odjed
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku na dzień 26 lutego 2014 roku. O terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 Emitent poinformował w raporcie bieżącym RB Nr 7/2014 z dnia 21.01.2014 r. i pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego QSr-4/2013 planowany był na 27 lutego 2014 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r.,Nr 33,poz. 259 ze zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d3odjed

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-02-12 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odjed

Podziel się opinią

Share
d3odjed
d3odjed