Trwa ładowanie...
d3l0q8b
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie akcjonariusza (32/2014)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie akcjonariusza (32/2014)
Share
d3l0q8b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 otrzymał od Slidellco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze zawiadomienie o następującej treści : "Działając jako pełnomocnik spółki Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: ?Slidellco?), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ?Ustawa?), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przez Slidellco procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, gm. Krokowa (dalej: ?KB Dom?) o około 5,32%, tj. o więcej niż 2% i poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w KB Dom. Powyższy stan jest skutkiem przejścia w dniu 6 listopada 2014r. prawa własności 528.361 akcji Slidellco w KB Dom w drodze czynności cywilnoprawnej poza rynkiem
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Slidellco posiadała 1.663.000 akcji KB Dom, uprawniających do 1.663.000 głosów, stanowiących około 16,75% w kapitale zakładowym KB Dom i około 16,75% w ogólnej liczbie głosów KB Dom. W rezultacie przeniesienie prawa własności 528.361 akcji KBD, Slidellco pozostaje właścicielem 1.134.639 akcji KB Dom, uprawniających do 1.134.639 głosów, stanowiących około 11,43% w kapitale zakładowym KB Dom i około 11,43% w ogólnej liczbie głosów w KB Dom." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartoszyno, Budowlana 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)
d3l0q8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2014-11-13 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l0q8b

Podziel się opinią

Share
d3l0q8b
d3l0q8b