Trwa ładowanie...
d2g4cps

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2014 (3/2015)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2014 (3/2015)

Share
d2g4cps
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 20 stycznia 2015r. na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014 z dnia 20 marca 2015r. na dzień 19 marca 2015r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA
(pełna nazwa emitenta)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-110 Krokowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartoszyno, Budowlana 3
(ulica) (numer)
058 670 60 55 058 670 60 55
(telefon) (fax)
sekretariat@kbdom.eu www.kbdom.eu
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2015-03-12 Adam Stroniawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps