Trwa ładowanie...
dhwlsfm

Koszt ryzyka PKO BP spadł r/r do 72 pkt bazowych w I kw.

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Koszt ryzyka PKO Banku Polskiego ukształtował się na poziomie 72 pkt bazowych na koniec I kw. br. , co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w skali roku w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych, podał bank.
Share
dhwlsfm

"W I kwartale 2016 roku nastąpiła stabilizacja wyniku z odpisów w porównaniu do I kwartału 2015 roku. Poprawa wskaźników jakości portfela kredytowego przy wzroście portfela kredytowego brutto o 3% r/r odzwierciedla proaktywną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym grupy, w tym stały rozwój narzędzi w kredytowych procesach decyzyjnych oraz ścisły monitoring portfeli należności" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wynik z odpisów wyniósł 382,2 mln zł w I kw. wobec 373,6 mln zł rok wcześniej.

Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2016 roku ukształtował się na poziomie 0,72%, co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. r/r w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych, czytamy dalej.

dhwlsfm

Kredyty i pożyczki udzielone klientom spadły o 1,3% w skali roku do 187,87 mld zł na koniec marca br.

"W porównaniu do końca 2015 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto spadł o 2,5 mld zł, przy czym spadek dotyczył głównie krótkoterminowych należności od sektora finansowego, przy wzroście należności z tytułu kredytów od sektora niefinansowego (głównie gospodarczych)" - czytamy też w raporcie.

W strukturze portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe z wolumenem wynoszącym 103,0 mld zł, których udział w strukturze portfela zwiększył się o 0,6 pkt proc. w stosunku do końca ubiegłego roku oraz należności gospodarcze, których wolumen wyniósł 68,9 mld zł (+1,2 mld zł w stosunku do końca 2015 roku). W analizowanym okresie odnotowano także wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 0,1 mld zł, podał także bank.

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 2016 roku wyniósł 6,6%, co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. r/r, dzięki poprawie jakości kredytów gospodarczych.

"Wskaźnik kredytów do depozytów (zobowiązań wobec klientów) na koniec I kwartału 2016 roku wyniósł 96,4%, a wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 84,3%, co świadczy o dobrej kondycji płynnościowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA" - czytamy także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm