Trwa ładowanie...
dd6b2w3

KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin. (2/2015)

KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin. (2/2015)

Share
dd6b2w3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 14.01.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 6,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w I połowie 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek. W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd6b2w3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2015-01-14 Danuta Kotowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd6b2w3

Podziel się opinią

Share
dd6b2w3
dd6b2w3