Trwa ładowanie...
d1tv22z

KPPD - Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA. (5/2015)

KPPD - Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA. (5/2015)

Share
d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 05.02.2015 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA umów kredytowych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Automatyczna linia do manipulacji surowca w ZPD Kalisz Pomorski": 1. Kredyt inwestycyjny w wysokości 2 300 tys. zł, udzielony do dnia 31.08.2025 r. 2. Kredyt inwestycyjny w wysokości 1 400 tys. EUR (5 843 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 05.02.2015 r. wynoszącego 4,1739 zł), udzielony do dnia 31.08.2025 r. Zabezpieczenia obudwu kredytów są tożsame i stanowią m.in. zastaw rejestrowy na linii do manipulacji surowca bedącej przedmiotem finansowania, zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny i urządzenia wg wyboru banku) oraz hipoteka na nieruchomości położonej w ZPD Manowo, o wartości ewidencyjnej netto 17 tys. zł. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 12 500 tys. zł. Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12
miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem BGŻ SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2015-02-06 Danuta Kotowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z