Trwa ładowanie...
d25bkpx

KRAKCHEMIA S.A. - REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (22/2010)

KRAKCHEMIA S.A. - REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (22/2010)

Share
d25bkpx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 28.12.2010r. otrzymał :- oświadczenie Pana Grzegorza Pilcha o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. ze skutkiem na dzień, na który zostanie zwołane najbliższe Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A, jednakże nie później niż na dzień 11.02.2011 r.- oświadczenie Pana Łukasza Magiery o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. ze skutkiem na dzień, na który zostanie zwołane najbliższe Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A, jednakże nie później niż na dzień 11.02.2011 r. Rezygnację złożono z uwagi na zwiększony zakres obowiązków w spółce macierzystej.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Płk. Dąbka | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12 6522000 | | 12 6522001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@krakchemia.com.pl | | www.krakchemia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 945-19-23-562 | | 357220430 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2010-12-28 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx