Trwa ładowanie...
d3za16u

Kraków/ W 2016 r. wyższe opłaty za wodę, rośnie podatek transportowy

W Krakowie od 1 stycznia wzrosną opłaty za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Zmienią się także stawki podatków od środków transportu oraz od nieruchomości - niektóre będą wyższe, inne pójdą w dół.
Share
d3za16u

Mieszkańcy za metr sześc. wody i odprowadzonych ścieków zapłacą w 2016 r. o 27 gr więcej: zamiast 9,88 zł - 10,15 zł brutto. Dla przeciętnego gospodarstwa, w którym zużycie wody na osobę wynosi 3,8 m sześc. miesięcznie, podwyżka będzie skutkowała wzrostem rachunków o ok. 3 zł.

Po podwyżce roczne przychody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wrosną o ok. 10 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na inwestycje, ale - jak wyjaśnił członek zarządu MPWiK Piotr Ziętara - podwyżki są konieczne także dlatego, że rosną koszty, jakie ponosi spółka, m.in. podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty energii.

Podwyżki będą nieco niższe niż wcześniej planowano, bo przedsiębiorstwu udało się pozyskać dodatkowe środki unijne na inwestycje.

d3za16u

Radni zmienili także wysokość podatków od nieruchomości i od środków transportu.

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. w Krakowie będą przeważnie niższe niż w tym roku. Więcej zapłacą m.in. właściciele budynków mieszkalnych i gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych, prywatnych działek budowlanych.

Opłata za mieszkanie o powierzchni 70 m kw. wraz z udziałem w gruncie 20 m kw. wyniesie 62 zł rocznie - oznacza to wzrost o 1 zł. W przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m kw. na działce 3 ary stawka podatku w 2015 r. wyniosła 2570 zł, w roku 2016 wyniesie 2553 zł i będzie o 17 zł niższa.

Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dotyczyć będą m.in. piekarnictwa i cukiernictwa, kultury fizycznej i sportu oraz odpłatnej statutowej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego. Obniżona została także stawka podatku od powierzchni zajętych na prowadzenie stołówek w szkołach, która spadnie z 9,21 do 1,14 zł za m kw.

d3za16u

Nie wzrośnie pobierana w Krakowie opłata targowa. Do tej pory gmina miała obowiązek ją pobierać, obecnie może z tego zrezygnować, jednak krakowscy radni zdecydowali o jej utrzymaniu ze względu na uporządkowanie prowadzenia działalności handlowej w obrębie placów targowych oraz dla zapewnienia czystości wokół nich.

Na dotychczasowym poziomie 1,60 zł utrzymano także opłatę uzdrowiskową, podbieraną w znajdującym się na terenie miasta uzdrowisku Swoszowice.

Zmienią się zasady w podatku od środków transportowych: stawki preferencyjne dla autobusów spełniających normy EURO 5 wzrosną z 50 do 75 proc. stawki maksymalnej. Ma to zachęcać do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie.

W 2016 r. podatek od środków transportowych wzrasta dla wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu. Najbardziej w przypadku autobusów (np. do 15 miejsc - z 660 zł do 1068 zł, od 16 do 30 miejsc - z 936 zł do 1260 zł, powyżej 30 miejsc - z 1188 zł do 1596 zł); samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie z 288 zł do 384 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie z 588 zł do 696 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z 648 zł do 828 zł); przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton (z 708 zł do 1008 zł). Utrzymane zostało całkowite zwolnienie od podatku dla pojazdów z napędem elektrycznym.

Po podniesieniu stawek podatku od środków transportu dochody gminy w kolejnych latach wzrosną o: 1,7 mln zł w 2016 r., o 3,4 mln zł w 2017 r. i o 5,1 mln zł w 2017 r.

d3za16u

Podziel się opinią

Share
d3za16u
d3za16u