Trwa ładowanie...
d2prr9b

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkas ...

KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A. (44/2014)

Share
d2prr9b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Agnieszki Buchajskiej informację o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A. przez Renale Management Limited o poniżej treści: ?Uprzejmie informuję, że w wyniku transakcji zbycia akcji Kredyt Inkaso S.A. poprzez opłacenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO RB FIZ zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. zrealizowanej 03.12.2014 r. w Warszawie, udział Renale Management Limited w głosach na WZA Kredyt Inkaso S.A. spadł poniżej 5%. Przed wyżej opisaną transakcją Renale Managemant Limited posiadało 1 190 765 szt. akcji, które stanowiły 9,2% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 1 190 765 głosów, które dawały 9,2% głosów na WZA Spółki. Obecnie Renale Managemant Limited nie posiada akcji spółki Kredyt Inkaso S.A."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No 44/2014 Date of drawing up: 5 December 2014 Abbreviated name of the Issuer: Kredyt Inkaso S.A. Subject: Information on the drop below 5% of the share in the Kredyt Inkaso S.A. general number of votes. Legal basis: Art. 70 pt. 1 of the Act on the offer – purchase or sales of the substantial portfolio of shares Contents of the report: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that today, it received from Ms. Agnieszka Buchajska information on the drop below 5% of the share in the Kredyt Inkaso S.A. general number of votes by Renale Management Limited, reading as follows: „I am kindly informing that as a result of the transaction of sale of Kredyt Inkaso S.A. shares through the payment for investment certificates of AGIO RB FIZ managed by AgioFunds TFI S.A. concluded on 03.12.2014 in Warsaw, the share of Renale Management Limited in the votes at the General Assembly of Kredyt Inkaso S.A., dropped below 5%. Prior to the aforementioned transaction Renale Management Limited
held 1 190 765 share units, which constituted 9,2% in the Company’s share capital and entitled to 1 190 765 votes, giving 9,2% votes at the Company’s General Assembly. Currently Renale Management Limited is not holding any shares of the company Kredyt Inkaso S.A." | | |
| | | | |

d2prr9b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2prr9b

Podziel się opinią

Share
d2prr9b
d2prr9b