Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

KREDYT INKASO S.A. - Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy ...

KREDYT INKASO S.A. - Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności (19/2013)

Share
d3kpw4l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. roku powziął informację, że jednostka od niego zależna Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("KI I NS FIZ"), została w dniu 10 lipca 2013 r. powiadomiona o pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia przez KI I NS FIZ z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach umowy cesji wierzytelności dotyczącej pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 293 mln zł. Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przez KI I NS FIZ umowy znaczącej związanej z nabyciem w/w pakietu wierzytelności od ING Bank Śląski S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 19/2013 Legal basis: art. 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering - confidential information Subject: Successful auction for the debt packages Subject: Receipt of a positive decision on the possible conclusion of a significant agreement of assignment of receivables portfolio The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (“Issuer”) informs that on 10 July 2013 was reported that the Issuer’s subsidiary - Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty with the registered office in Warsaw („KI I NS FIZ”), on 10 July 2013 has been notified of a positive decision on possible conclusion by KI I NS FIZ with ING Bank Śląski S.A. with the registered office in Katowice, an agreement on assignment of receivables portfolio of approximate value of PLN 293 million. The Issuer’s Management Board shall promptly inform in a separate current report on conclusion by KI I NS FIZ of a significant agreement related to acquisition of the abovementioned receivables portfolio from ING
Bank Śląski S.A. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l