Trwa ładowanie...
d2ghm98
d2ghm98
espi

KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (3...

KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (33/2011)
Share
d2ghm98

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"; "Spółka") informuje, iż w dniu 11 lipca 2011 roku podjął Uchwały: Nr 38/2011 dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii J1 oraz Nr 39/2011 dotyczącą przydziału niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii J2 emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. Zgodnie z Uchwałą Nr 38/2011 Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału Obligacji serii J1 inwestorom, którzy zgodnie z Warunkami Emisji złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii J1 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty. Zarząd KRUK S.A. stwierdził, że emisja Obligacji serii J1 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji serii J1 , każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów)
złotych, wobec czego stwierdza się zamknięcie publicznej oferty Obligacji serii J1 . Obligacje serii J1 będą zdematerializowane w rozumieniu art. 5 Ustawy obrocie instrumentami finansowymi poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, o czym Zarząd KRUK S.A. niezwłocznie poinformuje inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału Obligacji serii J1 . Zgodnie z Uchwałą Nr 39/2011 Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału Obligacji serii J2 inwestorom, którzy zgodnie z Warunkami Emisji złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii J2 oraz dokonali za nie pełnej wpłaty. Zarząd KRUK S.A. stwierdził, że emisja Obligacji serii J2 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Obligacji serii J2, każda o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) złotych, wobec czego stwierdza się
zamknięcie publicznej oferty Obligacji serii J2 . Obligacje serii J2 będą zdematerializowane w rozumieniu art. 5 Ustawy obrocie instrumentami finansowymi poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak również wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, o czym Zarząd KRUK S.A. niezwłocznie poinformuje inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału Obligacji serii J2 . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Urszula Okarma Członek Zarządu
2011-07-12 Rafał Janiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ghm98

Podziel się opinią

Share
d2ghm98
d2ghm98