Trwa ładowanie...
d4ansuq
espi

KRUK S.A. - Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2013 rok (6/2014)

KRUK S.A. - Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2013 rok (6/2014)
Share
d4ansuq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania odpowiednio skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A. za rok obrotowy 2013. Raporty roczne, o których mowa powyżej zostaną opublikowane w dniu 12 marca 2014 roku. Wcześniej przekazany przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 4/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku termin publikacji odpowiednio skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok ustalony był na 21 marca 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Michał Zasępa Członek Zarządu
2014-02-24 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ansuq

Podziel się opinią

Share
d4ansuq
d4ansuq