Trwa ładowanie...
d3qk4qa

Kruk wyemituje obligacje serii AD1 na łącznie do 50 mln zł

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Kruk zdecydował o emisji nie więcej niż 50 000 niezabezpieczonych obligacji serii AD1 o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, podała spółka.

Share
d3qk4qa

"Spółka zamierza środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje" - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2016 roku, podano również.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Zarząd informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 31.03.2016r., Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 891 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 849 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

d3qk4qa

Podziel się opinią

Share
d3qk4qa
d3qk4qa