Trwa ładowanie...
d4kejyk

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Spółki (34/2012)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Spółki (34/2012)

Share
d4kejyk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 listopada 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 16 listopada 2012 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 06/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 października 2012 roku (raport bieżący nr 31/2012). W załączeniu Emitent przekazuje dotychczas obowiązująca treść Statutu oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Krynicki Recykling S.A przed zmianami.pdf Treść Statutu Krynicki Recykling S.A. przed zmianami
Statut Spolki po zmianach.pdf Tekst jednolity Statutu Krynicki Recykling S.A. po zarejestrowanych zmianach

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kejyk

| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kejyk

Podziel się opinią

Share
d4kejyk
d4kejyk