Trwa ładowanie...
d2g32mr
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (35/2014)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (35/2014)
Share
d2g32mr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent?) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 12listopada 2014 roku powziął informację o otrzymaniu piątej transzy płatności w formie refundacjiw ramach projektu ?Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje?, nr umowy UDA-POIG.04.06.00-24-031/12-00, w łącznej wysokości 1.342.235,00 zł, z czego 15% zostało wypłacone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 04listopada br., a 85% transzy Emitent otrzymał z Ministerstwa Finansów w dniu 12listopada br. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż ?Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku?), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznanym dofinansowaniu oraz podpisanej umowie o dofinansowanie Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2013 i 33/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g32mr

Podziel się opinią

Share
d2g32mr
d2g32mr