Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (39/2010)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (39/2010)

Share
d30r7sh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling .S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 grudnia 2010 roku powziął informację o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela Krynicki Recykling S.A. przez Prezesa Zarządu?Pana Adama Krynickiego.Zbycie miało miejsce w trybie transakcji pozasesyjnej ( pozagiełdowej) tzw. transakcje pakietowe w dniu 23 grudnia 2010roku w ilości: 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji po cenie odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Zawarcie umowy sprzedaży w/w pakietu akcji Emitenta dokonane zostało na rzecz Spółki BZWBK Inwestycje sp. z o. o. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZWBK S.A..Przedmiotowa umowa sprzedaży w/w pakietu akcji Emitenta zawarta została w wykonaniu między innymi postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 11 grudnia 2008 roku , o zawarciu której Emitent informował w raporcie EBI nr 49/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh