Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j

KSF: Banki deklarują, że będą stosować ujemne stawki LIBOR

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej  (KSF) przyjął deklaracje banków dotyczącą stosowania ujemnych stawek LIBOR. Banki nie widzą też konieczności żądania dodatkowych zabezpieczeń kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, podano w komunikacie KSF. 
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j

?KSF podkreślił konieczność symetrycznego podejścia do ryzyka rynkowego, zarówno w odniesieniu do banków, jak i ich klientów. W związku z tym KSF przyjmuje deklaracje banków, że ujemne stawki LIBOR będą przez nie konsekwentnie stosowane. Jednocześnie Komitet zaleca rozważenie przez banki niewprowadzania ograniczeń do formuły odsetkowej stosowanej w umowach kredytowych"- czytamy w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu Komitetu.

Komitet rekomenduje bankom stosowanie rozwiązań restrukturyzacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego klienta oraz ich dopasowanie do aktualnych warunków rynkowych. Wskazano na konieczność utrzymywania kontaktu z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne, zwłaszcza tymi, którzy mają trudności z ich spłatą.

?Podczas spotkania banki wskazały na brak konieczności żądania dodatkowych zabezpieczeń kredytów" - czytamy także.

d4naq0j

Jednocześnie członkowie KSF zwrócili uwagę, że banki powinny uwzględnić złożoną sytuację związaną z kredytami nominowanymi lub indeksowanymi we frankach szwajcarskich, w tym obniżkę stóp procentowych w Szwajcarii (spadek głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do minus 0,75 proc.).

Komitet podał, że będzie monitorował sytuację na rynku kredytów hipotecznych.

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) uczestniczyli: Mateusz Szczurek, Minister Finansów, przewodniczący KSF; Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego; Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; Adam Jasser, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także towarzyszący im eksperci. Do udziału w części spotkania zaproszono także przedstawicieli niektórych banków komercyjnych posiadających portfele walutowych kredytów hipotecznych o istotnej wartości.

Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji na rynkach walutowych i potencjalnego wpływu decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej zmiany podejścia do polityki kursowej franka na sytuację kredytobiorców oraz polskich banków w związku z kredytami udzielonymi w walutach obcych.

(ISBnews)

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j