Trwa ładowanie...
d7sxjrv
d7sxjrv

KSF: Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

Warszawa, 10.08.2016 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) powołał grupę  roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych, w skład której wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF, podał NBP. Według KSF, banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d7sxjrv

"Zadaniem grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami, podał także NBP.

Prezes NBP powołanie specjalnej grupy roboczej zapowiedział na początku sierpnia podczas wspólnej konferencji z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta.

d7sxjrv

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął także uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora, podkreślił NBP.

"Mając na uwadze istotną niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet podkreślił wagę utrzymywania wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia" - czytamy dalej.

Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego.

"W szczególności zwrócono uwagę na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, konsekwencje działań związanych z kwestią kredytów walutowych oraz wyzwania wynikające z dodatkowych obciążeń sektora bankowego. Zwrócono uwagę, że wprawdzie banki osiągnęły za I półrocze 2016 r. dobre wyniki finansowe, jednak były one w dużej mierze efektem wpływów ze sprzedaży akcji Visa Europe, a zatem zdarzenia jednorazowego" - czytamy także.

d7sxjrv

Na posiedzeniu omówiono również wyniki testów warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym w 2016 r. przeprowadzone przez KNF i uznano, że banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe.

W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Komitetu Adam Glapiński, minister finansów Paweł Szałamacha, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Zdzisław Sokal.

(ISBnews)

d7sxjrv

Podziel się opinią

Share
d7sxjrv
d7sxjrv