Trwa ładowanie...
d3m1rcw
d3m1rcw

Kujawsko-Pomorskie/ Radni przyjęli budżet na 2016 r. - bez deficytu

Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w poniedziałek przyjęli budżet na 2016 r. Planowane dochody i wydatki mają wynieść 788,7 mln zł, nie przewiduje się deficytu.
Share
d3m1rcw

Budżet został przyjęty głosami głównie koalicji PO-PSL. Za przyjęciem budżetu głosowało 24 radnych, przeciw było ośmiu, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zdaniem przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera (PSL) i marszałka województwa Piotra Całbeckiego (PO) przyszłoroczny budżet jest naturalną konsekwencją "okresu przejściowego" - od jednego do drugiego finansowania unijnego.

Bober podkreślił, że zapewniona została kilkunastomilionowa rezerwa na inwestycje unijne, która pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie i pomnożenie środków na inwestycje. Całbecki zwrócił uwagę, że przewidziano są środki na inwestycje m.in. w dziedzinie informatyzacji i na rozpoczęcie modernizacji Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

d3m1rcw

Radni opozycji PiS i SLD zwracali uwagę, że przyszłoroczny budżet jest najgorszy w ostatnich latach. W opinii przewodniczącego klubu radnych PiS Michała Krzemkowskiego to wręcz "budżet kryzysowy". Zaznaczył on, że w porównaniu z budżetem 2015 r. dochody spadną o 200 mln zł i wydatki o 220 mln zł, a także niższe będą wydatki na programy unijne - o 100 mln zł i wydatki na zadania inwestycje - o 120 mln zł.

Na zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 788,7 mln zł złożą się dochody bieżące - 583,4 mln zł i dochody majątkowe - 205,3 mln zł. Najważniejszymi źródłami dochodu będą: udział w podatkach dochodowych (32,25 proc.), dotacje na zdania z udziałem środków UE (29,79 proc.), subwencja ogólna (21 proc.) i dotacje celowe z budżetu państwa (9,27 proc.).

Na wydatki budżetu wynoszące 788,7 mln zł złożą się wydatki bieżące - 523,6 mln zł i wydatki majątkowe - 265,1 mln zł.

Największe wydatki zaplanowano w dziedzinie transportu i łączności - 335,8 mln zł (42,58 proc. wydatków). Z tego na pasażerskie przewozy kolejowe przeznaczone zostało 115,8 mln zł, na infrastrukturę kolejową - 95 mln zł, na pasażerskie przewozy autobusowe - 46,3 mln zł, na drogi wojewódzkie - 15,1 mln zł i na drogi powiatowe - 6,2 mln zł.

d3m1rcw

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 79,1 mln zł (10 proc. wydatków), a na oświatę i wychowanie - 58,2 mln zł (7,39 proc.), na ochronę zdrowia - 40,2 mln zł (5,1 proc.).

W budżecie zaplanowano przychody i rozchody w wysokości 42,6 mln zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na zadania własne i zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. Wydatki wynikające z umów poręczenia i gwarancji udzielonych przez województwo sięgną 14,7 mln zł.

Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych przewidziano rezerwę celową w wysokości 12,7 mln zł.

d3m1rcw

Podziel się opinią

Share
d3m1rcw
d3m1rcw