Trwa ładowanie...
d2v08ic

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Dokonanie wcześniejszej spłaty części kredytu udzielonego KUB-Gas prz...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Dokonanie wcześniejszej spłaty części kredytu udzielonego KUB-Gas przez EBOR (3/2013)

Share
d2v08ic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie wcześniejszej spłaty części kredytu udzielonego KUB-Gas przez EBOR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOR"), w szczególności do raportu bieżącego nr 25/2011, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Kulczyk Oil", "KOV", "Spółka") informuje, że spółka zależna KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), w której KOV pośrednio posiada 70 proc. udziałów, dokonała wcześniejszej spłaty 10 mln USD zgodnie z warunkami umowy kredytowej z EBOR ("Kredyt"). Dodatkowo, 15 stycznia 2013 r., zgodnie z harmonogramem, KUB-Gas dokona spłaty kapitału w wysokości 935.897 USD. W efekcie powyższych spłat, po 15 stycznia 2013 r. pozostałe do spłaty saldo kredytu z EBOR wyniesie 10.294.872 USD. Umowa kredytowa, pierwotnie na kwotę do 40 mln USD, została podpisana w maju 2011 r., z przeznaczeniem środków na finansowanie bieżących działań na rzecz wzrostu produkcji z pól KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje, znajdujących się w okolicach Ługańska na Ukrainie. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 23 mln
USD, została wypłacona w całości. Natomiast dzięki prowadzonemu i konsekwentnie zwiększanemu wydobyciu oraz dobrym wynikom finansowym produkcyjnych pól KUB-Gasu, druga transza w wysokości 17 mln USD nie została podjęta. Wcześniejsza spłata w wysokości 10 mln USD, w ramach pierwszej transzy, została zrealizowana ze środków własnych wygenerowanych przez KUB-Gas. W opinii Spółki wcześniejsza spłata była możliwa dzięki wynikom, jakie do tej pory Spółka odnotowała na Ukrainie. Spółka będzie kontynuować program poszukiwań i rozwoju, który zdaniem Spółki w kolejnych latach będzie finansował się samodzielnie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 3/2013Date: 2013-01-08Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Partial prepayment of the EBRD loan extended to KUB-GasLegal basis: Article 56 section 5 Act on Public Offering – update of information Content:Referring to the previously disclosed information concerning the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) loan, particularly to the current report No 25/2011, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“KOV”, “Kulczyk Oil” or the “Company”) hereby informs that the Company’s indirectly held 70% subsidiary KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”) has made a prepayment to the EBRD in the amount of USD 10.0 million under the terms of the EBRD loan agreement (“Loan”). KUB-Gas will also make a regularly scheduled principle payment in the amount of USD 935,897 on January 15, 2013. Following these repayments, the outstanding balance of the EBRD loan after January 15, 2013 will be USD 10,294,872. The Loan, initially for an amount of up to USD 40 million, was signed in May
2011 with the funds therefrom intended to finance the ongoing development of additional production from KUB-Gas’ Vergunskoye, Olgovskoye, Makeevskoye and Krutogorovskoye fields in the Lugansk region of Ukraine. The first tranche of the Loan in the amount of USD 23.0 million was fully drawn. However, with consistently strong production and financial performance from KUB-Gas’ producing properties, the second tranche of USD 17.0 million was never drawn. The USD 10.0 million prepayment on the first tranche was made from KUB-Gas’ internally generated funds. In the Company’s opinion early repayment has been made possible by the excellent results the Company has had in Ukraine to date. KOV will continue with exploration and development plans which – pursuant to the Company's opinion - will be self-funded going forward. | |

d2v08ic

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861, (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com, info@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107 00 17 408 O/Polska | | 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

Podziel się opinią

Share
d2v08ic
d2v08ic