Trwa ładowanie...
dzao11g
espi

KUPIEC - Nabycie udziałów w spółce Windykacja PL sp. z o.o. (10/2014) - EBI

KUPIEC - Nabycie udziałów w spółce Windykacja PL sp. z o.o. (10/2014)
Share
dzao11g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziałów w spółce Windykacja PL sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. zawarł umowę zakupu 23 udziałów spółki Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: ?Windykacja PL?), stanowiących 23% kapitału zakładowego. Cena zakupu została ustalona na kwotę 1.150 zł. Zarząd Emitenta postanowił zaangażować się w świeżo zorganizowany podmiot, którego przedmiotem działalności jest windykacja listowna i terenowa pakietów należności masowych kupowanych przez BVT sp. z o.o. (dalej: ?BVT?). Windykacja PL podpisała umowę współpracy w tym zakresie z BVT i będzie sukcesywnie ją rozwijać. Podobnie jak w przypadku BVT, Zarząd Emitenta będzie sprawował aktywny nadzór nad rozwojem spółki Windykacja PL, jednocześnie wspierając ją swoim doświadczeniem. Oprócz obsługi BVT, Windykacja PL zajmuje się windykacją na zlecenie innych podmiotów, w tym windykacją należności gospodarczych. Zgodnie z założeniami Zarząd Emitenta będzie dążył do tego aby Windykacja PL, po przekształceniu, zadebiutowała
na rynku NewConnect. Podstawa prawna: 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzao11g

Podziel się opinią

Share
dzao11g
dzao11g