Trwa ładowanie...
d3e03fo
d3e03fo
espi

KUPIEC S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną ? korekta raportu nr 9/2014 (10/2014)

KUPIEC S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną ? korekta raportu nr 9/2014 (10/2014)
Share
d3e03fo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną ? korekta raportu nr 9/2014
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kupiec S.A. informuje, że w dniu 7 października 2014 r. do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia z tego samego dnia od Prezesa Zarządu Kupiec S.A. - Pana Leszka Wróblewskiego, sporządzonego w trybie art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Korekta dotyczy liczby akcji będących przedmiotem zakupu w dniu 2 października 2014 roku (11 322, a nie 11 241 jak wskazywano uprzednio). Poniżej Zarząd prezentuje ponownie listę transakcji z uwzględnieniem korekty. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Leszek Wróblewski nabył 4.010 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 1,03 zł za akcję; 2. W dniu 25 września 2014 r. Leszek Wróblewski nabył 11.909 akcji imiennych Spółki po średniej cenie 1,03 zł za akcję; 3. W dniu 2 października 2014 r. Leszek Wróblewski nabył 11.322 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po średniej cenie 1,06 zł za akcję;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KUPIEC S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 TARNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
UL. ROLNICZA 41 A
(ulica) (numer)
+48 (14) 655 65 37 +48 (14) 628 33 49
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8732941947
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e03fo

Podziel się opinią

Share
d3e03fo
d3e03fo