Trwa ładowanie...
d45sdtf

Kwalifikacje zawodowe zdobyte za granicą tak samo ważne jak te z Polski. Będzie nowe prawo

Prostsze procedury związane z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oraz wprowadzenie w naszym kraju europejskiej legitymacji zawodowej - zakłada ustawa przyjęta bez poprawek przez Senat w nocy ze środy na czwartek.
Share
Kwalifikacje zawodowe zdobyte za granicą tak samo ważne jak te z Polski. Będzie nowe prawo
Źródło: Eastnews, Fot: Polaris/East News
d45sdtf

Prostsze procedury związane z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oraz wprowadzenie w naszym kraju europejskiej legitymacji zawodowej zakłada ustawa przyjęta jednogłośnie i bez poprawek przez Senat w nocy ze środy na czwartek.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy ws. uznawania kwalifikacji zawodowych. Zapewnia stosowanie unijnego rozporządzenia ws. współpracy administracyjnej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI. Nowe przepisy sprawią, że przepływ kadr i pracowników w obrębie Unii Europejskiej będzie przepływem w jak najmniejszym stopniu ograniczanym.

Ma temu służyć wprowadzenie w Polsce elektronicznego dokumentu, tzw. europejskiej legitymacji zawodowej (elz). Jest to elektroniczny certyfikat wydawany przedstawicielom wybranych zawodów (np. pielęgniarkom, farmaceutom czy pośrednikom w obrocie nieruchomościami), regulowanych w wielu krajach UE. Certyfikat zastąpi dotychczasową decyzję ws. uznania kwalifikacji zawodowych oraz oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej.

d45sdtf

W przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia, nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji. W praktyce oznacza to automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w naszym kraju.

Ustawa wprowadza prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce - wówczas, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Np., jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa - w ramach tego samego zawodu - ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać także w naszym państwie.

Zgodnie z nowymi przepisami, w Polsce uznawane będą odbyte za granicą praktyki zawodowe w zawodach, w których są one wymagane do uzyskania pełnych kwalifikacji.

Ustawa określa też zasady sprawdzania znajomości języka wśród zagranicznych specjalistów, którzy chcą pracować w Polsce; znajomość języka będzie można sprawdzić dopiero po uznaniu kwalifikacji zawodowych danej osoby, albo po wydaniu jej europejskiej legitymacji zawodowej.

d45sdtf

Nowe przepisy wprowadzają w Polsce, podobnie jak to jest w innych państwach członkowskich UE, "mechanizm ostrzegania". Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw np. o lekarzach lub nauczycielach, którzy utracili prawo wykonywania zawodu. Mechanizm będzie się opierał na systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Funkcje związane z informowaniem w sprawach związanych z nadaniem kwalifikacji zawodowych (pełnione dotychczas przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz resort nauki) przejmie pojedynczy punkt kontaktowy ds. dyrektywy usługowej. Punkt będzie działać w formie portalu internetowego. Takie rozwiązanie pozwoli wykorzystać nowoczesne technologie i usprawni informowanie obywateli państw członkowskich nt. uznawalności wykształcenia w naszym kraju - założyli projektodawcy.

Zobacz też: * *Własny biznes lub wyjazd za granicę. Uczniowie szkół średnich z optymizmem patrzą w przyszłość

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf