Trwa ładowanie...
d3q2knz
d3q2knz
espi

LASER-MED - Korekta raportu nr 23/2014 pt. Złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji Laser-Med S. ... - EBI

LASER-MED - Korekta raportu nr 23/2014 pt. Złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji Laser-Med S.A. (27/2014)
Share
d3q2knz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 23/2014 pt. Złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji Laser-Med S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że stosunek scalenia akcji, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 23/2014 nastąpi w stosunku 10:1. Omyłka wynikała z oczywistej omyłki pisarskiej. Pozostałe elementy raportu pozostają bez zmian. Treść przed korektą: "Zarząd Laser-Med. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 01 grudnia 2014 r. zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLLSRMD00018 w liczbie 5.516.440 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 1:9. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLLSRMD00018 zarejestrowanych będzie 551.644 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Dzień Referencyjny został wyznaczony na 24 listopada 2014 r. Treść po korekcie: "Zarząd Laser-Med. S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 01 grudnia 2014 r. zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLLSRMD00018 w
liczbie 5.516.440 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 10:1. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLLSRMD00018 zarejestrowanych będzie 551.644 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Dzień Referencyjny został wyznaczony na 24 listopada 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"." Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w zw. z pkt. VII Załącznika do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych(...)". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamila Krieger Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2knz

Podziel się opinią

Share
d3q2knz
d3q2knz