Trwa ładowanie...
d2wzbqs
d2wzbqs
espi

LASER-MED - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 24 listopada 2014 r. (21/2014) - EBI

LASER-MED - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 24 listopada 2014 r. (21/2014)
Share
d2wzbqs

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 24 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 02 lipca 2014 r., na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 3 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie scalenia akcji, informuje o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego na dzień 24 listopada 2014 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta, na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 3 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r., zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, tj. 24 listopada 2014 r., stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby dziesięć. Powyższe ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje
stanowiące resztówki scaleniowe. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamila Krieger Prezes Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzbqs

Podziel się opinią

Share
d2wzbqs
d2wzbqs