Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

LC CORP S.A. - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej (22/2011)

LC CORP S.A. - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej (22/2011)
Share
d3scjt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 maja 20011 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Artura Wizy o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 23 maja 2011 r. tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego wyniki LC Corp S.A. za 2010 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LC CORP S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 7988010 071 7988011
(telefon) (fax)
biuro@lcc.pl www.lcc.pl
(e-mail) (www)
8992562750 020246398
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu
2011-05-23 Mirosław Kujawski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9