Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

LEASING-EXPERTS - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku (141/2014) - EBI

LEASING-EXPERTS - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku / The quarterly consolidated report for the third quarter of the year 2014 (141/2014)
Share
ds5lmlm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 141 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku / The quarterly consolidated report for the third quarter of the year 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ----------------------------------------------------------------------------- The Management Board of LEASING-EXPERTS SA seated in Wrocław publishes quarterly consolidated report for the third quarter of 2014. Legal basis: § 5, item 1 section 1 of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market"
Załączniki
Plik Opis
LEASING-EXPERTSS.A.-RaportzaIIIkwartal2014LEX-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm