Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

LEASING-EXPERTS - Wpisanie przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu prawa własności do nieruchomości/ Ente ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Wpisanie przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu prawa własności do nieruchomości/ Entering by the District Court in Wrocław the ownership right to real-estate (130/2014)
Share
d3fz2tr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 130 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpisanie przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu prawa własności do nieruchomości/ Entering by the District Court in Wrocław the ownership right to real-estate | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 16.10.2014 r. powziął informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław na rzecz Leasing-Experts S.A. Spółka informowała o nabyciu nieruchomości w raporcie bieżącym EBI nr 53/2014 z dnia 27.06.2014 roku. Nieruchomość została nabyta celem oddania w użytkowanie klientowi na podstawie umowy leasingu finansowego o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr EBI 34/2014 z dnia 20.05.2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board of Leasing-Experts S.A. with its seat in Wrocław ("the Company") announces that on 16.10.2014
received information on entering by the District Court in Wrocław, IV Division of the Land Registry, the ownership right to real-estate located in Wrocław for Leasing-Experts S.A. The Company informed about the acquisition of real-estate in the current EBI report No. 53/2014 dated 27.06.2014. The real-estate was bought to give it into use to the client on the basis of financial leasing agreement which the Company informed in the current report No. 34/2014 the EBI of 20.05.2014. Legal basis: § 3. item 1 of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr