Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

LEASING-EXPERTS - Założenie przez Sąd Rejonowy w Głogowie księgi wieczystej i wpis prawa własnoś ... - EBI

LEASING-EXPERTS - Założenie przez Sąd Rejonowy w Głogowie księgi wieczystej i wpis prawa własności/The assumption by District Court inGłogów land register and entry of ownership (145/2014)
Share
d1hor3a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 145 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Założenie przez Sąd Rejonowy w Głogowie księgi wieczystej i wpis prawa własności/The assumption by District Court inGłogów land register and entry of ownership | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 17.11.2014 r. powziął informację o założeniu przez Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, założeniu księgi wieczystej do nabytej nieruchomości i wpisaniu prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Głogów na rzecz Leasing-Experts S.A. Spółka informowała o nabyciu nieruchomości w raporcie bieżącym EBI nr 114/2014 z dnia 01.10.2014 roku. Nieruchomość została nabyta celem oddania w użytkowanie klientowi na podstawie umowy leasingu finansowego o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr EBI 113/2014 z dnia 01.10.2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board Leasing SA-Experts based in
Wroclaw (the "Company") announces that on 17.11.2014 r. was notified about the assumption by the District Court in Głogowie, V Department of Land Registry, the assumption of the mortgage register for the property purchased and entering the ownership of real property situated in Głogów for lease-Experts SA The company announced the acquisition of real estate in the current report No. 114/2014 EIB dated 01.10.2014 of the year. The property was acquired objective of putting the customer to use under finance leases which the Company announced in the current report No. 113/2014 of the EIB 01.10.2014 year. Legal basis: § 3. item 1 of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawłowski Prezes Zarządu/ CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a