Trwa ładowanie...
d1ras5r
espi

LENA LIGHTING - Wybór Biegłego Rewidenta (10/2013)

LENA LIGHTING - Wybór Biegłego Rewidenta (10/2013)
Share
d1ras5r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Wybór Biegłego Rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting SA informuje, że dnia 04 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Wybranym podmiotem jest spółka Deloitte Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod numerem ewidencyjnym 73.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LENA LIGHTING SA
(pełna nazwa emitenta)
LENA LIGHTING Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000 Środa Wielkopolska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kórnicka 52 52
(ulica) (numer)
061 2860300 061 2854059
(telefon) (fax)
office@lenalighting.pl ww.lenalighting.pl
(e-mail) (www)
786-16-16-166 634635800
(NIP) (REGON)
d1ras5r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Cezary Tomasz Filipiński Czlonek Zarządu
2013-06-04 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r