Trwa ładowanie...
d3hisx4

LENTEX - Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat (142/2013)

LENTEX - Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat (142/2013)

Share
d3hisx4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 142 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym zawiadamia, iż Spółka dokonała nabycia 41.388 sztuk akcji imiennych serii A spółki zależnej "Gamrat" S.A. (dalej "Gamrat"), co wynika z otrzymanego w dniu dzisiejszym Zaświadczenia depozytowego od Trigon Dom Maklerski S.A., za pośrednictwem którego Spółka dokonała nabycia akcji Gamrat. Po powyższym nabyciu akcji Gamrat Spółka posiada łącznie 8.191.525 sztuk akcji Gamrat, stanowiących 87,75% kapitału zakładowego Gamrat. Nabycie 41.388 sztuk akcji Gamrat nastąpiło w wyniku przyjęcia przez pracowników Gamrat lub ich spadkobierców, którzy nabyli nieodpłatnie od Skarbu Państwa Akcje Gamrat zgodnie z art. 36 i nast. ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (dalej "Uprawnieni pracownicy"), skierowanych do nich przez Spółkę ofert nabycia akcji Gamrat. Skierowana do Uprawnionych pracowników oferta nabycia akcji Gamrat wiąże Spółkę do dnia 23 stycznia 2014 roku i w powyższym okresie Spółka nadal może
nabywać akcje Gamrat od Uprawnionych pracowników. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Michał Mróz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

Podziel się opinią

Share
d3hisx4
d3hisx4