Trwa ładowanie...
d42e408
espi

LENTEX - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 ? informacja uzupe...

LENTEX - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 ? informacja uzupełniająca (19/2014)

Share
d42e408
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 ? informacja uzupełniająca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,35 zł na jedną akcję, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenia dnia dywidendy na dzień 09 lipca 2014 roku, natomiast terminu wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408