Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania-ART NEW MEDIA (10/2011)

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania-ART NEW MEDIA (10/2011)
Share
d3ffthm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania-ART NEW MEDIA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Liberty Group S.A informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Art NEW media SA, zawierającego informacje o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Jak podano w zawiadomieniu, w dn. 15 lipca 2011 (Dzień Wykonania Umowy) zrealizowano poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy kupna ? sprzedaży transakcję na 425.000 akcjach Liberty Group S.A. Sprzedający to Art NEW media S.A. a Kupujący to Carlson Ventures International Limited. Przed transakcją Art NEW media S.A. posiadała 1.821.482 akcje Liberty Group S.A., co stanowiło 36,43% kapitału zakładowego, w wyniku dokonanej transakcji posiada obecnie 1.396.482 akcje Liberty Group S.A., co stanowi 27,93% kapitału zakładowego. Jak podał zawiadamiający "transakcja ma między innymi na celu umocnienie więzi kapitałowych pomiędzy Inwestorami". Art New Media podało, że według ich wiedzy Carlson Ventures International Limited posiada obecnie 379.585 akcji Art NEW media S.A. co stanowi 3,79% w jej kapitale zakładowym. Zawiadamiający dodał, że
"zbudowanie trwałych, co najmniej średnioterminowo, więzi kapitałowych jest jednym z kluczowych celów dla rozwoju zarówno Art NEW media S.A. jak i Liberty Group S.A. Art NEW media S.A. w treści umowy zastrzegła sobie prawo odkupu akcji Liberty Group S.A. na zasadach nie odbiegających od rynkowych." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBERTY GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-951 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piechoty Łanowej 9a
(ulica) (numer)
22 427 36 40 22 642 23 90
(telefon) (fax)
biuro@libertygroup.pl www.libertygroup.pl
(e-mail) (www)
951-22-35-691
(NIP) (REGON)
d3ffthm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu Zbigniew Berkowicz
2011-07-15 Magdalena Lizurej-Gawron Wiceprezes Zarządu Magdalena Lizurej-Gawron

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm