Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...

LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2011)
Share
d4a21yl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
LIBERTY GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Liberty Group S.A informuje, o otrzymaniu od Członka Rady Nadzorczej zestawienia transakcji na akcjach Emitenta w roku 2010,opatrzonego datą 27.01.2011 r. , zawierającego informacje:1) o zbyciu przez niego w drodze sprzedaży w dniu 31.08.2010 r. 200 szt. akcji Liberty Group S.A., po średniej cenie 0,82 zł za walor;2) o zbyciu przez niego w drodze sprzedaży w dniu 13.09.2010 r. 2000 szt. akcji Liberty Group S.A., po średniej cenie 0,85 zł za walor.Ww. transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect, w transakcji sesyjnej zwykłej. Przekazujący informacje nie wyraził zgody na publikacje danych osobowych.Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBERTY GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-951 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piechoty Łanowej 9a
(ulica) (numer)
22 427 36 40 22 642 23 90
(telefon) (fax)
biuro@libertygroup.pl www.libertygroup.pl
(e-mail) (www)
951-22-35-691
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Magdalena Lizurej-Gawron Prezes Zarządu Magdalena Lizurej-Gawron

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl