Trwa ładowanie...
d33vngw

LIBRA CAPITAL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Libra Capital S.A. (2/2013)

LIBRA CAPITAL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Libra Capital S.A. (2/2013)

Share
d33vngw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
LIBRA CAPITAL S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Libra Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje iż w dniu 21 stycznia 2013 roku otrzymał informację o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej ? Pana Marka Matlaka z dniem 21 stycznia 2013 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBRA CAPITAL SPÓŁA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBRA CAPITAL S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 630 33 99 22 630 33 70
(telefon) (fax)
biuro@libracapital.pl www.libracapital.pl
(e-mail) (www)
926-000-13-37 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Maciej Zientara Prezes Zarządu
2013-01-22 Ilona Sidorowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw