Trwa ładowanie...
uokik

Link4 narusza prawa konsumentów?

Z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 może błędnie interpretować przepisy.

Share
Link4 narusza prawa konsumentów?
Źródło: WP.PL, Fot: LINK4
d1kpgt0

Praktyka ubezpieczyciela Link4 związana z przedłużaniem umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC może naruszać prawa konsumentów - ocenia UOKiK. Urząd wszczął postępowanie w tej sprawie, m.in. po informacjach uzyskanych od Rzecznika Finansowego.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń musi wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, podając m.in. wysokość przyszłorocznej składki. Umowa zawarta w trybie automatycznego przedłużenia może być przez konsumenta wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC także u innego przedsiębiorcy. Ma to eliminować przypadki posiadania podwójnego ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.

d1kpgt0

Z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego wynika, że Link4 może błędnie interpretować te przepisy. Jeżeli konsument zapłaci składkę proponowaną w otrzymanym od firmy piśmie, a następnie znajdzie korzystniejszą ofertę i zawrze umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, spółka uznaje, że konsument nie może zawartej z nią umowy wypowiedzieć. Zdaniem Link4, taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki.

Tymczasem, w opinii Prezesa Urzędu i Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami do automatycznego przedłużenia umowy dojdzie, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy, jeżeli w tym samym czasie ma ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes UOKiK może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

d1kpgt0

Podziel się opinią

Share
d1kpgt0
d1kpgt0