Trwa ładowanie...
dsrlegl

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Z ...

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu (5/2015)

Share
dsrlegl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie udziału w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 stycznia2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od pana Grzegorza Bielowickiego dotyczące obniżenia przez niego zaangażowania w kapitale Spółki poniżej progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 13 stycznia 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Akcjonariusz zbył 1.030.000 akcji Spółki reprezentujących 4,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.030.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 4,00% ogólnej liczby głosów Spółki. Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz: 1) bezpośrednio posiadał 2.936.405 akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki; 2) pośrednio nie posiadał akcji Spółki. Po dokonaniu Transakcji
Akcjonariusz: 1) bezpośrednio posiada 1.906.405 akcji Spółki reprezentujących 7,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.906.405 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,40% ogólnej liczby głosów Spółki. 2) pośrednio nie posiada akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-021 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojciecha Korfantego | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 345 40 57 | | +48 71 723 44 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-24-47-196 | | 932803200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Urszula Jarzębowska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

Podziel się opinią

Share
dsrlegl
dsrlegl