Trwa ładowanie...
dlyz438
espi

LOGZACT - Raport okresowy Logzact S.A. za III kwartał 2014 roku (18/2014) - EBI

LOGZACT - Raport okresowy Logzact S.A. za III kwartał 2014 roku (18/2014)
Share
dlyz438
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport okresowy Logzact S.A. za III kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
LGZIIIQ2014RaportOkresowy-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Grabiak Prezes Zarządu
Przemysław Biłozor Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlyz438

Podziel się opinią

Share
dlyz438
dlyz438