Trwa ładowanie...
d3md6pk

LOKATY BUDOWLANE S.A. - Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane ...

LOKATY BUDOWLANE S.A. - Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane S.A., które w 2012 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro (1/2013)

Share
d3md6pk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
LOKATY BUDOWLANE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane S.A., które w 2012 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Lokaty Budowlane informuje, iż otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, sporządzoną na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) informację o dokonanych w 2012 roku przez w/w osobę transakcjach na akcjach Emitenta, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 Euro. Osoba zobowiązana nie zezwoliła na publikację danych osobowych. Transakcje dotyczyły: - Kupna przez w/w osobę w dniu 9 stycznia 2012 r. 10 000 akcji po cenie jednostkowej 0,42 zł. - Kupna przez w/w osobę w dniu 27 lutego 2012 r. 14 100 akcji po cenie jednostkowej 0,52 zł. Obie transakcje zostały zawarte w trakcie sesji zwykłej. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

| | | LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LOKATY BUDOWLANE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-473 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Popularna | | 19 lok. 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 241 19 91 | | 022 241 19 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@lokatybudowlane.pl | | www.lokatybudowlane.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5242659969 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Marek Kwiatkwski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

Podziel się opinią

Share
d3md6pk
d3md6pk