Qaqwqwrqw

Lotnisko Chopina zapłaci wielkie odszkodowanie

Samoloty nad warszawskim Okęciem uprzykrzają życie mieszkańcom stolicy. Mało kto jednak wie, że za hałas należą się odszkodowania. Pieniądze może dostać 300 tys. obywateli. Muszą się z tym jednak pospieszyć.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Lotnisko Chopina zapłaci wielkie odszkodowanie
(AFP)
Qaqwqwrqw

- Czwartego sierpnia upływa termin występowania z roszczeniami - tłumaczy Grzegorz Zawada, adwokat w kancelarii KKPW.

Stworzenie tzw. obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) było koniecznością. Wszechobecny hałas startujących i lądujących samolotów to zmora mieszkańców, zarówno w nocy, jak i w dzień.

- OOU to specjalna strefa obejmująca wskazany teren, na którym ze względu na wymogi ochrony środowiska wprowadza się dla właścicieli lub użytkowników wieczystych ograniczenia w sposobie korzystania z ich nieruchomości - tłumaczy Grzegorz Zawada, adwokat w kancelarii KKPW.

Qaqwqwrqw

Obszar ograniczonego użytkowania powstał 4 sierpnia 2011 roku. Obejmuje tereny leżące w dzielnicach Włochy, Wilanów, Ursus, Bemowo, Ochota, Mokotów oraz znaczne części gmin Lesznowola i Piaseczno. (mapa na końcu artykułu).

W nowo projektowanych budynkach, które powstają w wyznaczonej strefie, należy dokonać odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych, jak również okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów. W domach już wybudowanych i znajdujących się na terenie OOU należy wprowadzić takie zabezpieczenia, które ograniczą poziom hałasu w pomieszczeniach do określonego poziomu.

Osoby, które mają nieruchomość znajdującą się w obszarze, mogą wystąpić o odszkodowanie.

Według Grzegorza Zawady w konsekwencji wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub osoby posiadające inne prawo rzeczowe do nieruchomości mogą wystąpić w stosunku do administratora Lotniska Chopina, czyli Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w Warszawie, z roszczeniami obejmującymi:
* żądanie wykupu nieruchomości lub jej części;
* żądanie zapłaty odszkodowania obejmującego szkodę z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz
* żądanie zasądzenia kosztów związanych z nakładami koniecznymi na dostosowanie istniejących budynków do wymagań technicznych, które nie jest uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów.
- Osoba uprawniona może uzyskać należne jej odszkodowanie bez względu na to, czy prace remontowo-budowlane zostały już wykonane, czy też będą wykonane dopiero w przyszłości. Wystarczy więc tylko sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się w OOU, aby móc wystąpić z odpowiednim żądaniem - mówi Zawada.

Qaqwqwrqw

Podkreśla, że zgodnie z obowiązującym prawem z roszczeniami można wystąpić do właściwych sądów powszechnych tylko w okresie 2 lat licząc od dnia wejścia w życie uchwały ustanawiającej obszar ograniczonego użytkowania – a zatem w przypadku OOU wokół Lotniska Chopina (Warszawa-Okęcie) niezbędne kroki podjąć trzeba do dnia 4 sierpnia 2013 r.

Kwestię składania wniosku precyzuje rzecznik portu lotniczego Przemysław Przybylski. Podkreśla on, iż wszystkie wnioski są składane do władz warszawskiego Lotniska Chopina. W przypadku kwestii wykupu nieruchomości, jej części bądź też zapłaty odszkodowania obejmującego szkodę z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości lotnisko kieruje sprawy do sądu, który określa wysokość kwoty odszkodowania bądź wykupu.

- Od momentu ustanowienia OOU wpłynęło do nas 48 wniosków dotyczących wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości - informuje Wirtualną Polskę Przemysław Przybylski. - W sumie dostaliśmy 334 wnioski. 286 dotyczyło wykonania izolacji akustycznych.
Rzecznik przyznaje, że pierwsze zasądzone odszkodowanie zostało już wypłacone.

Jak wyjaśnia, władze lotniska po otrzymaniu wniosku o wykonanie izolacji akustycznej zlecają i ponoszą koszty przeprowadzenia ekspertyzy akustycznej w celu określenia, czy w mieszkaniu, domu przekroczone są dopuszczalne normy hałasu. Po ekspertyzie wnioskodawca przedstawia kosztorys realizacji inwestycji.

Qaqwqwrqw

- Taki kosztorys po naszej akceptacji umożliwia podpisanie umowy trójstronnej i w efekcie wykonanie izolacji akustycznych na nasz koszt - mówi Przybylski. Dodaje, że rodzaj izolacji, które należy zastosować w danej nieruchomości, zależy od wyników ekspertyzy.

(fot. swm)
Podziel się

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z ekspertem!

Polub WP Finanse
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw