Trwa ładowanie...
d2jvgzb

Lotos miał w II kw. 126,1 mln zł straty netto

Grupa Lotos miała w II kw. 2013 roku 126,1 mln zł straty netto wobec 529 mln zł straty przed rokiem. Wynik był lepszy od oczekiwań analityków na poziomie minus 213 mln zł.

Share
d2jvgzb

Strata operacyjna wyniosła w tym okresie 100,8 mln zł wobec 861,4 mln zł straty przed rokiem i minus 126 mln zł konsensusu.

Wynik operacyjny według LIFO wyniósł w okresie kwiecień-czerwiec minus 14,5 mln zł wobec średniej prognoz analityków na poziomie plus 19,3 mln zł.

Na wynik operacyjny grupy składały się wyniki segmentów: wydobywczego (plus 122,5 mln zł), produkcji i handlu (minus 226,2 mln zł) i pozostałej działalności (plus 0,8 mln zł), powiększone o korekty konsolidacyjne w wysokości 2,1 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na zapasie ropy Rozewie i ropy litewskiej).

d2jvgzb

Wynik operacyjny okresu porównywalnego, czyli drugiego kwartału 2012 roku, zawiera efekt odpisu aktualizującego wartość udziałów w projekcie YME.

Przychody grupy spadły w okresie kwiecień-czerwiec 2013 r. do 6.118,8 mln zł z 8.384,1 mln zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się, że wyniosą one 6.669,2 mln zł.

Lotos w maju zakończył miesięczny postój remontowy rafinerii. Spółka informowała wcześniej, że spowoduje on obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii. Bezpośredni koszt postoju obniżył skonsolidowany wynik operacyjny drugiego kwartału 2013 r. o ok. 79,1 mln zł.

Saldo na działalności finansowej w grupie wyniosło minus 71,5 mln zł.

d2jvgzb

"Składa się na nie głównie: ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie minus 54,5 mln zł, ujemne saldo różnic kursowych na poziomie minus 31,2 mln zł oraz dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 15,4 mln zł" - podała spółka w komentarzu do raportu.

Lotos, w związku z realizacją umowy inwestycyjnej zawartej z firmą CalEnergy, odwrócił wartość nakładów na aktywa trwałe związane z zagospodarowaniem złóż B-4 i B-6 w kwocie 48,3 mln zł.

"Aktywa o których mowa zostały wniesione aportem do spółki celowej Baltic Gas na pokrycie objętych przez grupę udziałów w tym podmiocie" - napisano w raporcie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła w II kwartale 4,08 USD/bbl.

Po pierwszym półroczu grupa miała 273,4 mln zł straty netto wobec 68,2 mln zł zysku netto rok wcześniej, 126,4 mln zł straty netto wobec 442,4 mln zł straty przed rokiem i 13,3 mld zł przychodów wobec 16,2 mld zł rok temu.

d2jvgzb

Podziel się opinią

Share
d2jvgzb
d2jvgzb