Trwa ładowanie...
d33d4e7
d33d4e7

Lotos miał w III kw. 337,2 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu (opis)

29.10. Warszawa (PAP) - Zysk netto Grupy Lotos spadł w III kw. 2013 r. do 337,2 mln zł z 626 mln zł przed rokiem i był wyższy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 218,8 mln...
Share
d33d4e7

29.10. Warszawa (PAP) - Zysk netto Grupy Lotos spadł w III kw. 2013 r. do 337,2 mln zł z 626 mln zł przed rokiem i był wyższy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 218,8 mln zł.

Zysk operacyjny spadł do 340,8 mln zł z 603,8 mln zł rok wcześniej. Wynik był wyższy od 246,3 mln zł konsensusu.

Na EBIT składały się wyniki segmentów: produkcji i handlu na poziomie 297,8 mln zł, wydobywczego, w wysokości 9,3 mln zł oraz 1,2 mln zł na pozostałej działalności, powiększone o korekty konsolidacyjne w wysokości 32,5 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na zapasie ropy Rozewie i ropy litewskiej).

d33d4e7

Wynik operacyjny według LIFO wyniósł w III kw. 2013 r. 396,1 mln zł wobec 626 mln zł rok wcześniej i był wyższy od 208,4 mln zł konsensusu.

Przychody grupy spadły do 7.796,3 mln zł z 8.568,8 mln zł rok wcześniej. Rynek oczekiwał tymczasem 7.953,5 mln zł sprzedaży.

Lotos poinformował o nowej metodologii liczenia modelowej marży rafineryjnej.

"Kalkulacja uwzględnia zakończenie Programu 10+ oraz przejście rafinerii gdańskiej na zasilanie gazem ziemnym, co w konsekwencji miało wpływ na poprawę struktury produktowej oraz zmniejszone zużycie własne ropy naftowej w rezultacie wzrostu efektywności energetycznej zakładu po zakończonej modernizacji" - poinformowała spółka.

d33d4e7

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos SA wyniosła w trzecim kwartale, według nowej metodologii, 4,32 USD na baryłkę wobec 9,68 USD rok wcześniej.

Według dotychczasowego modelu kształtowała się natomiast na poziomie 1,91 USD wobec 6,95 USD rok wcześniej.

Dyferencjał Ural/Brent spadł natomiast do poziomu 0,15 USD na baryłkę z 0,69 USD przed rokiem.

Zysk na działalności finansowej w okresie lipiec-wrzesień wyniósł 46,8 mln zł. Złożyły się na niego dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 101,2 mln zł, ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie 44,5 mln zł oraz ujemne różnice kursowe na poziomie 12,8 mln zł.

d33d4e7

Dług finansowy Lotosu na koniec września wyniósł 5,88 mld zł (co oznacza spadek o 510,8 mln zł wobec stanu na koniec grudnia 2012 roku).

W trzecim kwartale wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku, dostosowane do warunków rynkowych, kształtowało się na poziomie 90,6 proc. Wolumen przerobu ropy wyniósł 2.398 tys. ton.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy spadł do 63,8 mln zł z 694,2 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wzrósł do 214,4 mln zł z 161,4 mln zł, a przychody spadły do 21,09 mld zł z 24,79 mld zł. (PAP)

morb/ jtt/

d33d4e7

Podziel się opinią

Share
d33d4e7
d33d4e7