Trwa ładowanie...
d3ohqoz
d3ohqoz
espi

LOYD - Zawiadomienie akcjonariusza o transakcjach na akcjach oraz zmianie liczby głosów na WZA (4 ... - EBI

LOYD - Zawiadomienie akcjonariusza o transakcjach na akcjach oraz zmianie liczby głosów na WZA (45/2014)
Share
d3ohqoz
NEW CONNECT
Raport EBI nr 45 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o transakcjach na akcjach oraz zmianie liczby głosów na WZA
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki LOYD S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta posiadającego dostęp do informacji poufnych o transakcjach dokonanych na akcjach spółki jak również o zmianie liczby głosów posiadanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
E.Kosek-zawiadomienieart._160-1.pdf
E.Kosek-zmianaliczbyglosowna_WZA-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ohqoz

Podziel się opinią

Share
d3ohqoz
d3ohqoz