Trwa ładowanie...
d11hzwy
d11hzwy

LPP szykuje program motywac. z warunkiem wzrostu zysku/akcję o min. 10% r/r

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza LPP zarekomenduje akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających opartego na wykorzystaniu akcji własnych spółki nabytych w 2008 roku, podała spółka. Warunkiem uzyskania uprawnienia byłoby osiągnięcie zysku netto Grupy Kapitałowej LPP na akcję za rok obrotowy 2016 wyższego o co najmniej 10% niż zysk netto grupy na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d11hzwy

"Program ma zostać poddany pod głosowanie podczas najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia LPP SA. Program motywacyjny w swych zasadniczych cechach i założeniach ma być kontynuacją poprzedniego programu przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Projekt programu zakłada jego przeprowadzenie w latach obrotowych 2016 - 2017, przy czym w 2017 roku miałoby nastąpić jedynie nabycie akcji spółki, o ile zostaną spełnione przesłanki przez uprawnionych uczestników programu. W ramach programu uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w uchwale walnego zgromadzenia spółki oraz w regulaminie programu mieliby uzyskać uprawnienie do nabycia od spółki akcji LPP, za cenę równą ich wartości nominalnej, podano również.

"Przesłanką (warunkiem) uzyskania uprawnienia, o którym mowa powyżej, przez uczestników programu, byłoby spełnienie przez GK LPP SA za rok obrotowy 2016 następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję za rok obrotowy 2016 będzie wyższy o co najmniej 10% niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym" - czytamy dalej.

d11hzwy

Konkretna liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione, zostanie ustalona przez radę nadzorczą spółki, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie może być wyższa niż 3 000.

"W celu umożliwienia przyjęcia i realizacji wspomnianego programu rada nadzorcza zarekomendowała utworzenie kapitału rezerwowego [?]. Celem programu motywacyjnego ma być stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania spółką i podmiotami z grupy kapitałowej spółki, zapewniając długoterminowy wzrost wartości spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji personalnej grupy kluczowych osób zarządzających spółką. Należy również uwzględnić fakt, iż dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających spółką zostały zakończone" - podsumowano w informacji.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)

d11hzwy

Podziel się opinią

Share

d11hzwy

d11hzwy