Trwa ładowanie...
d1m9wjp
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Zmiana stanu posiadania (17/2014)

LSI SOFTWARE S.A. - Zmiana stanu posiadania (17/2014)

Share
d1m9wjp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LSI SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LSI Software informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Grzegorza Siewiery, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Przed zamianą akcji Pan Grzegorz Siewiera posiadał 1 000 000 akcji Spółki, stanowiących 30,67 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 68,86 % ogólnej liczby głosów. W wyniku zarejestrowania przez sąd zamiany akcji Pan Grzegorz Siewiera posiada 1 000 000 akcji Spółki, stanowiących 30,67 % kapitału zakładowego i uprawniających do 2 600 000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co
stanowi 53,5 % ogólnej liczby głosów. Nie istnieją podmioty zależne od Pana Grzegorza Siewiery, które posiadają akcje Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. ). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

| | | LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LSI SOFTWARE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-120 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przybyszewskiego | | 176/178 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 680 80 00 do 98 | | 042 680 80 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lsisoftware.pl | | www.lsisoftware.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-16-97-775 | | 472048449 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Bartłomiej Grduszak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

Podziel się opinią

Share
d1m9wjp
d1m9wjp