Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

LST CAPITAL S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H LST CAPITAL S.A...

LST CAPITAL S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H LST CAPITAL S.A. (4/2011)
Share
d34cczo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Napodstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LST CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 NWZ LST CAPITAL S.A. z dnia 12 października 2010 r.Zarząd GPW postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje LST CAPITAL S.A. z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLLSTIA00018, jednak nie wcześniej niż z dniem 4 lutego 2011 roku.Akcje serii H będą obejmowane na żądanie LST CAPITAL S.A. w ramach oferty prywatnej przez YA Global Master SPV Ltd., z siedzibą na Kajmanach w transzach,
zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem bieżącym 19/2010 z dnia 15 września 2010 roku. Rejestrowanie objętych każdorazowo akcji serii H spółki LST CAPITAL S.A. będzie następować etapami, na podstawie instrukcji rozliczeniowych składanych przez LST CAPITAL S.A. do KDPW za pośrednictwem domu maklerskiego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d34cczo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2011-02-03 WŁADYSŁAW SĘDZIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo