Trwa ładowanie...
d3yl3v5
espi

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Wiceprezesa Zarządu. (31/2011)

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Wiceprezesa Zarządu. (31/2011)
Share
d3yl3v5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Wiceprezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał informację przekazaną przez Wiceprezesa Zarządu w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu 30.500 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 0,93 zł, to jest: - w dniu 25 marca 2011 roku - 5.500 sztuk akcji po cenie 0,88 zł, - w dniu 30 marca 2011 roku ? 5.000 sztuk akcji po cenie 0,94 zł, - w dniu 08 kwietnia 2011 roku ? 3.000 sztuk akcji po cenie 0,94 zł, - w dniu 11 kwietnia 2011 roku ? 6.500 sztuk akcji po cenie 0,94 zł, - w dniu 27 lipca 2011 roku - 5.500 sztuk akcji po cenie 0,95 zł, - w dniu 27 lipca 2011 roku ? 5.000 sztuk akcji po cenie 0,95 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
d3yl3v5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Dariusz Janus Prezes Zarządu Dariusz Janus
2011-07-26 Piotr Woźniak Wiceprezes Zarządu Piotr Woźniak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yl3v5

Podziel się opinią

Share
d3yl3v5
d3yl3v5