Trwa ładowanie...
d1d6sjf
espi

LST CAPITAL S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii H LST CAPITAL S.A. (3/2011)

LST CAPITAL S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii H LST CAPITAL S.A. (3/2011)
Share
d1d6sjf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie do KDPW akcji serii H LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2011 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu 1 lutego 2011 roku Uchwały Nr 87/11 w sprawie przyjęcia do KDPW do 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LST CAPITAL S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 NWZ LST CAPITAL S.A. z dnia 12 października 2010 r. i oznaczeniu ich kodem PLLSTIA00018, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, na którym są notowane inne akcje LST CAPITAL S.A. oznaczone kodem PLLSTIA00018, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii H w KDPW.Rejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii
H spółki LST CAPITAL S.A. w KDPW będzie następować na podstawie składanych przez LST CAPITAL S.A. w KDPW instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w § 14 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 292 36 08
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
d1d6sjf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2011-02-03 WŁADYSŁAW SĘDZIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d6sjf

Podziel się opinią

Share
d1d6sjf
d1d6sjf